Намерението да преговаряте за заплата, особено при първата си оферта за работа, може да бъде сериозно предизвикателство. Повечето компании очакват и за тях е нормално на интервюто за работа да преговаряте за заплатата си.

Преди да се явите на интервю за работа трябва да сте наясно, че фирмите имат свои правила за определяне на работните заплати. Съгласно тези правила заплатите се различават съществено в зависимост от четирите основни категории персонал:

  • Нискоквалифицирани работници, които обикновено получават минимална работна заплата.
  • Изпълнителски кадри, за които се изисква определена квалификация.
  • Ръководен и експертен персонал – кадри с добър професионален опит и квалификация.
  • Мениджъри – висше управленско ниво на фирмите с най-добро заплащане.

В зависимост от това в коя категория персонал попадате ще се определи и равнището на работната ви заплата.

И така, как точно да преговаряте за стартовата заплата? Този разговор е важен, затова трябва да бъдете подготвени. Ето какво трябва да имате предвид, когато се явявате на интервю за работа.

Предварително проучване

Първото нещо, което трябва да прочетете внимателно е обявата за работа. Изискванията за заемане на длъжността в голяма степен ще ви ориентират за това какво се очаква от вас и бъдещите ви отговорности.

Потърсете допълнителна информация за заплатите в сектора, към който сте се насочили. За целта може да ползвате социалните мрежи. Необходимо е, обаче да сравните няколко източника за по-голяма достоверност.

Фактори влияещи на заплатите

  • Образование и професионален опит. Безспорно е, че трябва да отговаряте на обявените изисквания за заемане на длъжността. Допълнителните ви квалификации, като професионален опит, владеене на чужд език и други е ваш бонус, което е сериозен аргумент в преговорите за работната ви заплата. В случай, че кандидатствате за ръководна или мениджърска позиция, трябва да знаете, че компаниите отделят специално внимание на придобитите т.н. „меки умения”. Това са умения за работа в екип, комуникация, работа с проекти и др.
  • Равнището на заплатите в големите корпорации се различава от това в малките и стартиращи компании.
  • Заплатите се различават и в зависимост от местоположението на компаниите. Тези в София плащат най-високи заплати, а най-ниски са в Северозападна България.

Определете диапазон на заплатата си

След като имате достатъчно информация за това какво предлага компанията и вашите квалификации, ще трябва да дефинирате диапазон на очакваната заплата. Определете долната част на диапазона – числото, под което абсолютно не можете да отидете. След това се нуждаете от максимума във вашите очаквания. Искате да получите това, което заслужавате, но не искате да отидете твърде високо, за да загубите шансовете си да получите оферта. Правилото е искането да е разумно и да има някакво обяснение, което да го подкрепи.

Аргументирайте своето искане за заплата

След като сте наясно с исканата заплата е необходима да подготвите своята аргументация за целта. От компанията ще искат да чуят защо искате тази заплата. Когато кандидатствате за определена позиция без предишен опит, това не означава, че нямате добри умения и стойност, които наистина могат да помогнат на компанията. Покажете, че отговаряте на необходимите изисквания и наемането ви ще доведе до положителна промяна.

Обикновено въпросът за заплатата се поставя от водещия интервюто, така че трябва да сте подготвени със своя отговор. Ако не го направи, добре е да го повдигнете, за да сте наясно какво решение ще вземете.

Преговорите за заплата в началото гарантират, че никой няма да бъде изненадан или разочарован по-късно и няма да се губи излишно време. Точно както се надявате работодателят да бъде коректен с предложената заплата, изложете ясно и вашите очаквания.

За водещите интервюто е важно общото впечатление, което ще създадете. Проведете  разговора с уважение към отсрещната страна. Започнете, като благодарите на специалиста по набиране на персонал или мениджъра по наемане на работа за тяхното предложение. Разговаряйте в приятелски тон и бъдете уверени, когато излагате аргументите си. Двете страни заедно трябва да стигнете до взаимноприемливо предложение.

Източник: RNews.bg